borc

borc
is.
1. Qaytarılmaq şərti ilə birindən alınan, ya birinə verilən pul və sairə; alacaq, verəcək. Borc pul verənin dili uzun olar. (Ata. sözü). <Molla Qasım:> Toyuq, ördək, qax, qoz ki vardır. . . Bunlardan gətirin, borclarınıza hesab edək. . S. S. A.. Borc almaq – qaytarmaq şərti ilə birindən bir şey və ya pul almaq. Borc etmək – borc olaraq birindən pul və ya başqa şey almaq. <Axund:> Buna xatircəm olub min manatadək borc eləmişəm. Ə. H.. Borc vermək – qaytarmaq şərti ilə birinə bir şey və ya pul vermək. Borca düşmək (batmaq, girmək) – çoxlu borc etmək, ondan-bundan çoxlu borc almaq. Borca salmaq – borca düşməsinə, özündə olmadığı üçün başqasından borc almasına səbəb olmaq. Borcdan qurtarmaq (çıxmaq) – bütün borclarını verib qurtarmaq. Borcunu vermək – 1) almış olduğu borcu geri qaytarmaq. <Məşədi Əsgər> xozeyindən aldığı puldan səkkiz manat iki abbası qonşu dükançının borcunu verdi. S. M. Qənizadə; 2) məc. vəzifəsini, borcunu yerinə yetirmək.
2. Ödənilməmiş vergi və s. Vergi borcları.
3. Vəzifə. <Süleyman bəy:> Sən mənim atamsan və sənə hörmət eləmək mənim borcumdur. Ə. H.. Borc bilmək – özünə vəzifə hesab etmək. Ancaq <Heybət> sarsılmaz bir vəziyyətdə, qarşısında duran Şamoya cavab verməyi özünə borc bildi. S. R.. Borc olmaq – vəzifə olmaq, ödəniləsi lazım gəlmək, üzərinə vəzifə qoyulmaq. Borc olsun, əvəzini çıxarıq.
4. Haqq, minnət. O mənə çox yaxşılıq edib, mənim ona çox borcum var. Borcdan çıxmaq – əvəzini vermək, minnətdən çıxmaq, qarşılığını vermək.
◊ Nə borcum(a), nə borcun(a), nə borcumuzdur (borcundur) – mənə (sənə) dəxli yoxdur, mənə (sənə) aid deyil, mənim işim (sənin işin) deyil, nə işimə (nə işinə). A qardaşlar, mənim nə borcumdu ki, məvacibiniz az, zəhmətiniz həddən artıq və rahətliyiniz əbədən yoxdur. C. M.. Xoş keçmədi il çöllüyə, dehqanə, nə borcum; Yağmadı yağış, bitmədi bir danə, nə borcum. M. Ə. S.. <Fatma xanım:> Sənin ha qardaşın alıb gətirməyib, mənim oğlum gə- tirib. Sənin nə borcun? N. V.. <Hacı İsfahani:> Nə borcuna nə düşünürəm, sən de görüm, niyə gəlmisən? M. İ.. Borcun(a), borcum(a) deyil, sənə (mənə) borc deyil – bax nə borcum(a). . . <Güləndam:> De ki, sənin borcun deyil, . . vaxtını mən özüm gələrəm, deyərəm. N. Vəzirov <Qarı:> Gec gəldim, . . birisi gün gəldim, borcuna deyil. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • borč — bȍrč m <N mn evi> DEFINICIJA reg. dug, dugovanje ETIMOLOGIJA tur. borç …   Hrvatski jezični portal

  • borç — 1. is., Rus. Borş 2. is., cu 1) Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey Vaktim yok, bana para bul, şu borcu ödeyeyim, söz verdim. P. Safa 2) mec. Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe Vatan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • borc-xərc — is. bax borc 1 ci mənada. Aslan borc xərc pul düzəldib <Fərhadı> Kiyevə instituta göndərdi. C. C.. Öz borc xərcini verəndən sonra <Qulamın> cibində dörd yüz manat dəxi qalmışdı. S. R.. Borc xərc eləmək – başqasından borc almaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • BORÇ — Geri verilmek niyetiyle ihtiyaç sahiplerine verilen para. Müslümanlıkta faizle borç vermek haramdır, günahtır. Borcunu ödiyemiyecek durumda onların borçlarını bağışlamak veya sonraya bırakmak sevaptır. Borcunu ödeyebilecek durumda olanlar da… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • borç altına girmek — borç para almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • borç bini aşmak — borç, altından kalkılamayacak duruma gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır — borç zamanında ödenmezse borçluluk duygusu gevşer, hastalık uzun süreli olursa ölüme yol açar anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • borç vermekle, düşman vurmakla — yok edilir anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • borç yiğidin kamçısıdır — borç, kişiyi daha çok çalışmaya zorlar anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • borç yiğidin kamçısı — borç yiğit kişiyi çalışmaya teşvik eder …   Beypazari ağzindan sözcükler

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”